HFD: Högtryckstorkar, 0,2-8,9 kW för 40 bar-tillämpningar (580 psig) - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Luft- och gasbehandling / Högtryckstillbehör / Torkar / Högtryckstorkar, 0,2-8,9 kW för 40 bar-tillämpningar (580 psig)

Produktsökning

Beställ information [-]

HFD: Högtryckstorkar, 0,2-8,9 kW för 40 bar-tillämpningar (580 psig)

Atlas Copcos HFD-lufttorkar avskiljer det vatten som finns kvar i tryckluften efter att den passerat kompressorns efterkylare. De är konstruerade för högtryckskretsar (40 bar/580 psig).


Customer benefits

  • Låg och konstant daggpunkt – Alla HFD-torkar kan, då de installerats enligt rekommendationerna, nå en tryckdaggpunkt av +3 °C/37,4 °F då kompressorn arbetar i en omgivningstemperatur av upp till 45 °C/113 °F och en torkinloppstemperatur av upp till 45 °C/113 °F. Daggpunkten är konstant vid 0 till 100 procents pålastning.
  • Generös och säker dimensionering för att skydda din process.
  • Hög effektivitet – En HFD-tork har en högeffektiv separator av cyklontyp som separerar kondenserat vatten från luftströmmen. Den torkar omedelbart utan tröghet. Vätskeavskiljningen är garanterad till 150 procent av det nominella flödet. Luft/luftväxlaren minskar kraven på elektricitet med 58 procent.
  • Miljövänliga – HFD-torkarna drivs med kylmedlen R134a och R404a.
  • Säkerhet – HFD-torkarna är konstruerade för 45 bar (652 psi) arbetstryck och är utrustade med säkra elektriska kretsar.
  • Fristående – HFD-torken är fristående med oberoende elektrisk matning och kan enkelt integreras i befintliga installationer.

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar