DX/DN: Oljefria kolvboosters, 37-315 kW/54-422 hk. - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Luft- och gaskompressorer / PET-kompressorer / Oljefria kolvboosters, 37-315 kW/54-422 hk.

Produktsökning

Beställ information [-]

DX/DN: Oljefria kolvboosters, 37-315 kW/54-422 hk.

Atlas Copcos oljefria kolvbooster DX/DN är resultatet av en extremt robust konstruktion och den bästa förpacknings- och utrustningstekniken. DX/DN är det bästa alternativet för komprimering av luft och kväve till 46 bar/667 psig. Den finns i enstegs och tvåstegsvarianter och klarar vitt skiftande flödes- och tryckkrav. Du kommer att uppskatta höljet för sina ljuddämpande egenskaper och betongramen som gör installationen så enkel.


Kundfördelar

 • Certifierade 100 % oljefria – DX/DN-boosters inför ingen olja i processerna. Om den ingående luften eller kvävgasen i boostern uppfyller ISO 8573-1 klass 0-certifieringen (2010) kommer luften eller kvävgasen också att uppfylla klass 0 vid utloppet. KLASS 0 betyder noll procents risk för förorening, noll procents risk för skadade eller osäkra produkter, noll procents risk för förluster genom driftsavbrott och noll risk att skada företagets rykte.
 • Kväve-förberedd – vi lägger till kolvringar och packningsringar för kvävesammansättning, daggpunkt och renhet. Vi levererar DX/DN med eller utan hölje (gasdetektering).
 • Energibesparingar – DX/DN-boosters med två kompressionssteg finns även tillgängliga i versioner för drivning med variabelt varvtal, vilket kan ge 35 procent i energibesparingar tack vare följande:
  - Förlusterna vid avlastning minimeras
  - Övergångsförluster vid belastning/ingen belastning elimineras
  - Exakt tryckkontroll ger ett snävare tryckband och lägre genomsnittligt arbetstryck vilket resulterar i minskad energiförbrukning.
 • Använd energin två gånger – kompression alstrar värme som normalt går till spillo vid kylarna. Med energiåtervinningssystem kan nästan all värme återvinnas. Värmen är direkt användbar som energikälla i form av varmvatten. Det varma vattnet kan användas i duschar, vid uppvärmning av utrymmen, i ångpannor och processer et.c. …
 • Enkel installation – DX/DN-boostern levereras som ett allt-i-ett paket, monterad på en bottenplatta i betong. Den kompakta utformningen eliminerar behovet av extrautrustning och gör att installationsarbetet går snabbt, vilket gör att du sparar både tid och pengar.
 • Avancerad kontroll och övervakning – Elektronikon®-styrenheten samlar och analyserar lokala data och justerar sedan utrustningen för att förbättra prestanda. Styrenheten är utformad för att garantera ökad säkerhet för dig, din produkt och din process. För att bättre anpassa vår produkt så att den uppfyller dina specifika behov ingår många olika funktioner för fjärrstyrning och meddelanden som standard.


Tekniska data

Tekniska specifikationer
Installerad motoreffekt37 - 315 kW
Arbetstryck/2 kompressionssteg25 - 41 bar(e)
Arbetstryck/1 kompressionssteg 3.6 - 46 bar(e)
Inloppstryck/2 kompressionssteg 5.5 - 9.7 bar(e)
Inloppstryck/1 kompressionssteg3 - 39 bar(e)
Tryckförhållande Mini/Maxi1.2 - 4 min
Utloppsflöde/2 kompressionssteg350 - 3700 Nm³/h
Utgående flöde/1 kompressionssteg125 - 19000 Nm³/h
Gaser som kan hanterasair,nitrogen

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar