Contract Air: Luftleveransservice för tryckluft eller gas - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Luft- och gaskompressorer / Contract air-tjänst / Luftleveransservice för tryckluft eller gas

Produktsökning

Beställ information [-]

Contract Air: Luftleveransservice för tryckluft eller gas

Contract Air är en service där Atlas Copco levererar önskad volym av tryckluft (gas) med specificerat tryck, daggpunkt, renhet, osv. I paketet ingår tryckluftsutrustning, tillbehör, installation, komplett underhåll, reparationer, reservdelar och årlig översyn. Du behöver inte investera i utrustning; du lägger ut hela behovet av tryckluft (gas) på Atlas Copco. Avgiften baseras på förbrukad mängd tryckluft. Om du vill använda utrustning utan att äga den och slippa bekymmer med föråldrad teknik, underhåll och reparationer så är servicen Contract Air rätt för dig. Det är också en suverän lösning för att komma förbi investeringsrestriktioner.


Kundfördelar

  • Inga investeringskrav – Du har endast dina driftskostnader.

  • Förbrukningsbaserad tryckluftskostnad – Du betalar endast för den tryckluft som förbrukas.

  • Bekymmersfritt – Utrustningens avbrottsfria drift, tryckluftens kvalitet och energieffektivitet garanteras i kontraktet.

  • Transparenta tryckluftskostnader – Inga kostnader för oväntade driftstörningar eller reservdelslager.

  • Flexibilitet – Ett antal olika betalningsalternativ; flexibel kontraktstid; möjlighet att köpa loss befintliga kompressorer; ytterligare utrustning kan installeras när tryckluftsbehoven ökar.

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar