ES: Centralstyrning - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

ES: Centralstyrning

Atlas Copcos ES centrala styrenheter gör att du samtidigt kan övervaka flera kompressorer. Med en ES-styrenhet får du en central styrpunkt för hela ditt tryckluftsnät som säkerställer att samtliga kompressorer ger optimala prestanda i processen. Resultatet är ett fullständigt tillförlitligt och energieffektivt nätverk som ger dig sinnesro och som håller dina kostnader på minimal nivå. Med ett tryckluftssystem som sköts på rätt sätt kan du spara energi, reducera underhållet, minska stilleståndstiden, öka produktionen och förbättra produktkvaliteten.


Kundfördelar

  • Ökad processstabilitet – Med ES-centralstyrenheter körs ditt nätverk inom ett smalt, fördefinierat tryckband. Detta ökar processens stabilitet och optimerar den totala energiförbrukningen.
  • Kompressoroptimering – Med ES hålls VSD-kompressorer inom den optimala zonen, nära den optimala punkten, och turbokompressorer hålls inom den optimala zonen (reglerområde).
  • Maximal drifttid – ES ser till att dina mest ekonomiska och effektiva maskiner prioriteras för att minska stilleståndstiden och för att anpassa systemet till dina belastningskrav.
  • Minskade energikostnader – De flesta produktionsprocesser kräver hantering av olika behovsnivåer under olika perioder. De centrala ES-styrenheterna säkerställer att ditt tryckluftsnät är exakt anpassat efter dina behov. Med ES kan du automatiskt eller manuellt skapa två olika tryckband för att optimera energiförbrukningen under olika perioder, vilket ger drastiska kostnadssänkningar vid perioder av liten användning. Som en tumregel kan nämnas att för de flesta kompressorer som får börvärdet minskat med 1 bar minskas elförbrukningen med 7 procent.
  • Minimalt underhåll – ES-enheten säkerställer att systemets drifttimmar är desamma för alla maskiner i samma grupp. Detta ger drastiskt minskade servicekostnader eftersom alla maskiner kan genomgå service vid samma tillfälle.

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar