NGM(E) Membrankvävgasgenerator: Kväveutloppets flödeshastighet: 50 - 2 000 Nm3/h, | kväverenhet: 98-99,9999 procent | Kapacitet: 15,61 l/s - 1 561,5 l/s - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Luft- och gaskompressorer / Kvävgas- och syregeneratorer / Kvävgasgeneratorer / Kväveutloppets flödeshastighet: 50 - 2 000 Nm3/h, | kväverenhet: 98-99,9999 procent | Kapacitet: 15,61 l/s - 1 561,5 l/s

Produktsökning

Beställ information [-]

NGM(E) Membrankvävgasgenerator: Kväveutloppets flödeshastighet: 50 - 2 000 Nm3/h, | kväverenhet: 98-99,9999 procent | Kapacitet: 15,61 l/s - 1 561,5 l/s

 

Atlas Copcos NG-enheter levererar en kostnadseffektiv, enkelt anpassningsbar och tillförlitlig kvävgastillförsel. Kvävegeneratorns funktionsprincip bygger på PSA-teknik (Pressure Swing Adsorption), vilken med kolmolekylsiktar selektivt separerar syre från kväve. NG-standardserien levererar flöden från 50 - 2 000 Nm3/hr. Högre flöden, upp till 5 000 Nm3/hr kan nås med vår speciallösning, kallad NGE.


Kundfördelar

  • Kostnadsbesparande – Våra NGM-system karakteriseras av låga driftskostnader och inga tilläggsutgifter för beställningar, återfyllningar och fraktändringar. Även underhållskostnaderna hålls på ett minimum.
  • Effektivitet - NGM-serien är de effektivaste systemen för drift vid lägre renhetsgrader (95-99,5 procent). Men samtidigt kan du, genom att övervaka dina system med NGM:s elektroniska panel, minska stilleståndstiden och spara energi.
  • Optimal flexibilitet – NGM finns i många storlekar och tack vare dess modulära konstruktion kan du anpassa din NGM-installation efter dina specifika behov.
  • Modulär - Ett membran kan tas bort samtidigt som enheten är i drift. Därigenom undviks produktionsförluster.