NG(E) Kvävegenerator: Kväveutloppets flödeshastighet: 50 - 2 000 Nm3/h, | kväverenhet: 98-99,9999 procent | Kapacitet: 15,61 l/s - 1 561,5 l/s - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Luft- och gaskompressorer / Kvävgas- och syregeneratorer / Kvävgasgeneratorer / Kväveutloppets flödeshastighet: 50 - 2 000 Nm3/h, | kväverenhet: 98-99,9999 procent | Kapacitet: 15,61 l/s - 1 561,5 l/s

Produktsökning

Beställ information [-]

NG(E) Kvävegenerator: Kväveutloppets flödeshastighet: 50 - 2 000 Nm3/h, | kväverenhet: 98-99,9999 procent | Kapacitet: 15,61 l/s - 1 561,5 l/s


Kundfördelar

  • Kostnadseffektiv - Låga driftkostnader och inga extrakostnader, såsom för påfyllning. Och leveransavgifter är ett passerat kapitel, tack vare NG. Denna enhet är effektivare vid högre renhetsnivåer (98-99,9999 procent) än vad NGM är.
  • Exakt renhet - Inga kväveförluster garanteras, då NG levererar exakt den kväverenhet som din tillämpning kräver.
  • Anpassningsbar - Denna kompakta enhet för större flöden anpassas enkelt till dina specifika krav.Tekniska data

Tekniska specifikationer
Kväveutloppets flödeshastighet50 - 2000 Nm³/h
Renhet (%)98 - 100
Kapacitet FAD (l/s)15.6 - 1561.5 l/s