Momentarmar (verktygsinpassningssystem) - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Momentarmar (verktygsinpassningssystem)

1-3 av 3

  • SMC POSI L momentarmar för inpassning (16)

    SMC-momentarmar i kolfiber med 1 kodare som mäter det avstånd som armen förflyttar sig. Med armen och kodaren går det att kontrollera läget med utgångspunkt från den sträcka som armen förflyttas. Kodaren är monterad inuti armen för att se till att inget kan störa avståndsmätningarna. SMC POSI L-armen kan användas i både horisontellt och vertikalt läge, vilket gör att den kan monteras både i tak och på väggar. Kodarens precision är 0,32 mm och armen kontrollerar tillsammans med en TPS-styrenhet ordningsföljd och läge. Så här beställer du ett TPS-system: 1. TPS-styrenhet 2. Välj momentarm för inpassning efter modell (T-serien, linjär eller svivel eller SMC, teleskopisk) och momentarmens kapacitet 3. Kabel mellan TPS och verktygsstyrenheten 4. Strömförsörjning - tillval. (Beställ nätsladd separat) 5. Välj andra alternativ i förekommande fall

  • SMC POSI LA momentarmar för inpassning (16)

    SMC-kolfiberarmar med 2 kodare som mäter den sträcka som armen förflyttas och armens vinkel i syfte att fastställa armens/verktygets läge. Med den här SMC-kolfiberarmen går det att kontrollera läget med utgångspunkt från hur långt armen förflyttas tillsammans med en kodare som mäter armens vinkel. Längdkodaren är monterad inuti armen för att se till att inget kan störa avståndsmätningarna och vinkelkodaren är monterad högst upp på armen. SMC POSI LA kan användas i både horisontellt och vertikalt läge, vilket gör att den kan monteras både i tak och på väggar. Kodarens precision är 0,32 mm och armen kontrollerar tillsammans med en TPS-styrenhet ordningsföljd och läge. Så här beställer du ett TPS-system: 1. TPS-styrenhet 2. Välj momentarm för inpassning efter modell (T-serien, linjär eller svivel eller SMC, teleskopisk) och momentarmens kapacitet 3. Kabel mellan TPS och verktygsstyrenheten 4. Strömförsörjning - tillval. (Beställ nätsladd separat) 5. Välj andra alternativ i förekommande fall

  • SML T-series positioning torque arms (5)

    Atlas Copco linear positioning arms are part of the TPS system (Tool positioning system) to control the tightening sequence and position. The arms are built to handle the most demanding industrial situations. The robust design offers unmatched user-friendliness. The linear arms are equipped with ball bearings for smooth operation and an adjustable plate for adjustment of minimum and maximum working area. The linear arms are supplied with a balancer that absorbs the weight of the arm and tool combination, thus reducing the weight for the operator. The arms minimize the reaction force of the tool to prevent hand-arm-shoulder disorders. This also improves end-product quality since there is no movement of the tool and all torque is absorbed in the joint. The positioning arms are equipped with two encoders, one linear and one angle encoder.

1-3 av 3