Oljeseparatorfilter: Originalreservdelar - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Oljeseparatorfilter: Originalreservdelar

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia

0771-243 030

Skicka ett e-brev

Originalreservdelar:
Endast originalreservdelar står för kvalitet.
***Original oljeseparator: Endast utbyteselement i original för oljeseparation ger en garanterad oljerest så låg som 1 - 3 ppm vid en tryckdifferens på 0,2 bar i tryckluften som levereras av kompressorn. Detta ger bättre kvalitetsluft och minimala driftskostnader tack vare en lägre oljekonsumtion och längre servicelivslängd hos de finfilter som installeras nedströms. Filterelementen har också ett elektrostatiskt utlopp. De har ett maximalt differentiellt tryckmotstånd på upp till 5 bar.
***Oljeseparatorelement i original bibehåller kvaliteten på tryckluften och förhindrar förorening av komponenter som kommer efter kompressorelementet, vilket minskar problem med oxidering och korrosion.


Funktioner och fördelar

  • Högeffektiv separation ger låg oljeförbrukning och hög kvalitet på tryckluften.
  • Metalldelar som är elektriskt sammankopplade förhindrar elektrostatiska urladdningar och minskar därmed brandrisken.
  • Hög mekanisk styrka för längre hållbarhet.
  • Korrosionsbeständiga material förhindrar kvalitetsförsämring av oljan.
  • Lågt tryckfall ger lägre bränsleförbrukning.

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia

0771-243 030

Skicka ett e-brev