Dieselmotordrivna centrifugalpumpar med öppen ram: PAS-serien - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Dieselmotordrivna centrifugalpumpar med öppen ram: PAS-serien

PAS-pumpsystem med öppen ram består av en centrifugalpump med ett halvöppet kompressorhjul och en stor avskiljare. Luften skiljs från vätskan och sugs ut av vakuumpumpen, vilket möjliggör automatisk frampumpning.

Wet prime-pumpar är en extremt bärbar, kostnadseffektiv lösning. De är bäst lämpade för tillämpningar med konstant flöde. Dry prime-pumpar ger förbättrad effektivitet vid användning under längre tidsperioder. De är bäst lämpade för tillämpningar där perioder av torrkörning eller oregelbundna flöden kan förekomma.

Även med sughöjder på flera meter evakuerar båda produktserierna snabbt luften från sugröret och startar pumpen. Det halvöppna kompressorhjulet gör båda produktserierna lämpliga för pumpning av vätskor med fasta partiklar i suspension.


Funktioner och fördelar

  • Modulär konstruktion
  • Mekaniska axeltätningar i oljebad
  • Högeffektiv hydraulisk ände
  • Max partikelstorlek
  • Enkel åtkomst till alla delar

Produktvyer