AWD 200-4510 AWS 3300-37500: Vakuumpumpar med vätskering - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Vakuumpumpar / Vakuumpumpar med vätskering / Vakuumpumpar med vätskering

Produktsökning

Beställ information [-]

AWD 200-4510 AWS 3300-37500: Vakuumpumpar med vätskering

Atlas Copcos vakuumpumpar med vätskering erbjuds som standardpaket i ett antal olika konfigurationer som lämpar sig för drift med engångs, partiell eller total återcirkulering. För system med partiell eller total återcirkulering finns pumpens paketkomponenter med genomfuktade delar i rostfritt stål som standard, oavsett konstruktionsmaterial i pumpen. AW-vakuumpumpar med vätskering är tillgängliga för både enstegs- (AWS) och tvåstegspumpar (AWD) med kapacitet från 200-37 500 m³/h och vakuumnivåer ned till 30 mbar (a).


Kundfördelar

  • Standardpaket: Antingen 50 Hz DIN eller 60 Hz ANSI.
  • Modulär design med 3 pakettyper: engångs, partiell eller total återcirkulering.
  • Valfritt konstruktionsmaterial: gjutjärn, inmonterat rostfritt stål, komplett rostfritt stål.
  • Tillbehören har genomfuktade delar i rostfritt stål som standard.
  • Korta ledtider, lägsta livscykelkostnad och optimerad driftsäkerhet.
  • Lätt utformade upprepningssteg utan lång dödtid mellan faserna.
  • Certifierad för farligt område (europeisk ATEX Ex II 2Gc, IIB T3, explosionsskydd för USA Klass 1 Division 1 Grupp C & D).
  • Versioner för icke-farliga områden och ett komplett utbud av tillbehör för montering på balkram finns också."


Tekniska data

Tekniska specifikationer
Pump capacity (m³/h)200 m³/h
Pump capacity (m³/h): Maximum value37500 m³/h
Pump capacity (cfm)141 cfm
Pump capacity (cfm): Maximum value22100 cfm